Հրապարակիր հայրենագիտության մաժնի հղումը, թե սեպտեմբերից մինչև այսօր
բաժինը, 15 հատ

Պատումի տեսքով ներկայացրու քո երրորդ ուսումնական շրջանի աշխատանքը:

Ես շատ եմ հավանել Արտաշեսյաների մասին և ուզում էի սովորեինք արևի ժամացույցը, մոմի ժամացույցը, ջրի ժամացույցը, ավազի ժամացույցը, ուզում էի գնանք ճամփորդության Խոր Վիրապ: Ես, երբ, որ լսում էի հայրենագիտություն, ես մտածեցի Հայաստանի մասին: Ես սիրում եմ հայաստանի մասին այսիքն ես սիրում եմ հայրենագիտություն: Ես ուզում եմ սովորել Հայաստանի մասին, որ գիտնական լինեմ: Ես ո կուզեի ծնվել հին ժամանակներում, որովհետև շատ հզոր էր:

Փետրվար

2

https://levonharoyan.edublogs.org/2023/02/12/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bd%d5%ba%d5%a5%d5%ac-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%81-%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%b7%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b0%d5%b6/

https://levonharoyan.edublogs.org/2023/02/28/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%af%d5%b6-%d5%b8%d6%82-%d5%a2%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%a2%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d6%87-%d5%b6%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b6/

մարտ

1

https://levonharoyan.edublogs.org/2023/03/17/%d5%bf%d5%b8%d6%80%d6%84-%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a5%d5%b2%d5%ab-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%a1%d5%b6%d5%a8/

ապրիլ

4

https://levonharoyan.edublogs.org/2023/04/03/%d5%ae%d5%a1%d5%ad%d5%af%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%a4/

https://levonharoyan.edublogs.org/2023/04/04/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%af%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd/

https://levonharoyan.edublogs.org/2023/04/10/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6/

https://levonharoyan.edublogs.org/2023/04/11/%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d5%bb%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%81%d6%84/